Pojišťovací makléř

Služby makléře

 • analýza skutkového stavu
  Tato činnost spočívá v seznámení se s činností předmětné firmy naším zaměstnancem, který zjišťuje možná pojistná nebezpečí, která vycházejí z dané provozní činnosti zkoumané společnosti a analyzuje současné pojistné krytí se zjištěnou skutečností.
 • pojistná strategie
  Na základě odborné analýzy, kterou zpracovávají naši kvalifikovaní zaměstnanci na našich pobočkách, nebo přímo v ústředí společnosti i v kooperaci s odborníky příslušných pojišťoven a také na základě právního rozboru dané skutečnosti, volíme vhodnou strategii pojistného krytí. Tuto pak předkládáme klientovi ke zvážení a rozhodnutí.
 • likvidace pojistných událostí
  V případě pojistné události, kterou nám klient nahlásil, zjišťujeme u klienta faktický stav a rozsah škody a následně tuto skutečnost v zastoupení klienta oznamujeme příslušnému pojistiteli. Po celou dobu likvidace monitorujeme pojistnou událost a dohlížíme na plnění závazku plynoucí z pojistné smlouvy ze strany pojišťovny.
 • právní poradenství
  V případě přání klienta můžeme poskytnout přímou, nebo v závažnějších případech i zprostředkovanou právní pomoc, která má souvislost s předmětem naší činnosti.

 

 

 

 

dakara_foot.png